Leidingen verleggen is niet voor iedereen weggelegd. Maar als u van uzelf weet dat u handig bent en goede hulp krijgt, is het een mooie doe-het-zelf klus. De reden om leidingen te verleggen kan bijvoorbeeld zijn dat u de keuken of badkamer gaat verbouwen. En tijdens de verbouwing kan er sprake zijn van een nieuwe indeling van de gootsteen, toilet of douche. Dan wil u natuurlijk wel dat er een optie tot water toe- en afvoer in de buurt is. De oplossing hiervoor is dan het verleggen van de leidingen. Wanneer u de leidingen niet verlegd, kunt u de nieuwe voorzieningen helaas niet gebruiken. U kunt natuurlijk ook altijd een van onze loodgieters inschakelen.

Tips voor het succesvol verleggen van uw eigen leidingen

Een goede voorbereiding is altijd het halve werk. Zorg er daarom voor dat u over de juiste gereedschappen beschikt voor u aan deze klus begint. De belangrijkste onderdelen voor het verleggen van leidingen zijn onder anderen t-splitsingen, leidingen en koppelingen. Voordat u gaat beginnen is het ook belangrijk dat u de hoofdkraan dichtdraait. Na het dichtdraaien van de hoofdkraan dient u de waterleidingen eerst nog leeg te laten lopen. Dan bent u er zeker van dat er geen water meer door de leidingen loopt. Hieronder staan een aantal stappen die u kunt nemen om u leidingen succesvol te verleggen.

Stap 1: Plan en voorbereiding

 • Identificeer de locatie waar de leidingen moeten worden verlegd en bepaal de nieuwe gewenste locatie.
 • Maak een gedetailleerd plan van de nieuwe leidingroute, inclusief de afmetingen, materialen, fittingen en aansluitingen die nodig zijn.
 • Controleer of je eventueel vergunningen of toestemmingen nodig hebt van lokale autoriteiten of instanties voordat je begint met het verleggen van de leidingen.

Stap 2: Veiligheid

 • Zorg altijd voor je eigen veiligheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming.
 • Schakel indien nodig de watertoevoer of de gastoevoer uit voordat je begint met het verleggen van de leidingen.
 • Wees voorzichtig bij het werken met gereedschappen en materialen om letsel te voorkomen.

Stap 3: Verwijderen van oude leidingen

 • Verwijder de bestaande leidingen voorzichtig volgens het plan dat je hebt opgesteld.
 • Maak indien nodig de oude leidingen schoon en repareer eventuele beschadigingen aan de wanden of vloeren.

Stap 4: Voorbereiding van nieuwe leidingen

 • Meet en markeer de nieuwe leidingroute op basis van het plan dat je hebt opgesteld.
 • Snijd de nieuwe leidingen op maat met een pijpsnijder en verwijder eventuele bramen of onzuiverheden op de uiteinden van de leidingen.
 • Markeer de locaties voor de fittingen en aansluitingen op de nieuwe leidingen.

Stap 5: Installatie van nieuwe leidingen

 • Monteer de nieuwe leidingen volgens het plan dat je hebt opgesteld, inclusief de fittingen en aansluitingen.
 • Zorg voor een goede afdichting van de fittingen en aansluitingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van tape, afdichtingsmiddel of soldeermiddel, afhankelijk van het type leiding en fittingen dat je gebruikt.
 • Installeer de leidingen op de juiste locatie en zorg voor een goede bevestiging aan de wanden of vloeren met behulp van beugels, klemmen of andere geschikte bevestigingsmiddelen.
 • Controleer de leidingen op lekkages en repareer indien nodig.

Stap 6: Testen en controleren

 • Herstel de watertoevoer of de gastoevoer en test de nieuwe leidingen op lekkages of andere problemen.
 • Controleer alle verbindingen, fittingen en aansluitingen op lekkages en zorg ervoor dat alles goed functioneert.
 • Controleer of de leidingen voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en regelgeving met betrekking tot de installatie van leidingen, zoals de geldende normen en richtlijnen voor sanitair, gas, elektriciteit, etc.
 • Zorg ervoor dat alle leidingen correct zijn aangesloten op de juiste aansluitpunten, zoals kranen, afvoeren, toestellen, etc.
 • Controleer de waterdruk en gasdruk om ervoor te zorgen dat deze binnen de veilige en toegestane limieten vallen.

Stap 7: Documentatie en afwerking

 • Documenteer de nieuwe leidingroute, inclusief de locaties van de leidingen, fittingen, aansluitingen en eventuele afsluiters. Maak indien mogelijk foto’s of tekeningen voor referentie in de toekomst.
 • Werk de wanden, vloeren of andere oppervlakken af, indien nodig, om de leidingen netjes weg te werken en een esthetisch aantrekkelijke afwerking te creëren.
 • Ruim de werkruimte op en zorg ervoor dat alle gereedschappen, materialen en afval op de juiste manier worden opgeruimd en afgevoerd.

Met dit stappenplan heb je een basisrichtlijn voor het verleggen van leidingen. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de specifieke omstandigheden en vereisten van jouw situatie. U kunt hiervoor een erkende loodgieter inschakelen om ervoor te zorgen dat de leidingen correct en veilig worden verlegd. Veiligheid en naleving van de geldende regelgeving zijn van groot belang bij het uitvoeren van werkzaamheden aan leidingen.

Recent Posts
Werking circulatiepomp Druk cv-ketel Bel direct 030-7820506