Lekkage plat dak

Wateroverlast heeft al vaak gezorgd voor ongemak. Al na een hevige regenbui kunnen de eerste tekenen komen. Een reden hiervoor kan de verstopping van de riolering zijn. In sommige gevallen vindt het water niet snel genoeg of zelfs helemaal niet de weg naar het gemeentelijk hoofdriool. Het gevolg hiervan is dat het water een eigen weg zal zoeken. En hierdoor kan veel overlast en schade ontstaan.

Tips om wateroverlast te voorkomen

Ook u kunt een aantal maatregelen nemen om wateroverlast te voorkomen. Het is belangrijk om uw dak goed te beschermen. Ook is het nooit verkeerd om onderhoud te plegen aan de dakgoot, bladscheider, dakafvoer en regenpijp. Met een paar gemakkelijke aanpassingen bent u voortaan goed voorbereid op een hevige regenbui.

Een lekkage op een plat dak kan erg vervelende consequenties hebben. Zeker als er sprake is van vocht dat slechts geleidelijk doorsijpelt, wordt hele dak nat en ontstaan grote gele vlekken op het plafond. Dat is zonde en iets dat u natuurlijk direct wilt voorkomen. Maar als het toch gebeurt, wat moet u dan doen? Wij hebben drie tips voor u om om te gaan met een lekkage op een plat dak.

Tip 1 – controleer de aansluitingen

De eerste plek waar het mis kan gaan, is in de aansluitingen. Dit kunnen de aansluitingen zijn tussen de verschillende daklagen of het dakleer. Ook kan een verkeerde aansluiting tussen de muur en de dakrand er voor zorgen dat er een lekkage ontstaat. Als dat zo is, is het zaak om de aansluitingen te laten repareren door een expert of zelf een noodverband aan te leggen.

Tip 2  – maak goed schoon

Soms is de aansluiting wel goed, maar ligt er zo veel vuil in een afvoer of op een specifieke plek op het platte dak, dat er een soort van overstroming optreedt. Dat vocht kruipt dan tussen randen, omdat er bij de bouw nooit vanuit is gegaan dat het vocht zo hoog zou komen. Door goed schoon te maken voorkomt u de kans hierop.

Tip 3 – zorg voor regelmatig onderhoud

Onderhoud dak Zorg voor een goede onderhoudshistorie aan het dak. Dat kan op allerlei manieren, maar het is belangrijk dat u controleert in hoeverre het dak nog aan de belangrijkste eisen voldoet en recentelijk is onderhouden. Daarmee voorkomt u lekkages. Treden er regelmatig lekkages op? Vervroeg dan het groot onderhoud.

Douchebak vervangen Utrecht Bel direct 030-7820506